บานพับหน้าต่างสเตนเลนแบบตั้งค้างสำหรับบานเปิดหรือบานกระทุ้งชนิดมีเฟรม