บริษัท เอ็กซ์เซล กลาเซอร์ จำกัด

อาคารตอยงเกียรติ ชั้น 2 

เลขที่ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร 02 881 8331 ถึง 3

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า ติดต่อคุณจงกล 081 818 1758

สอบถามข้อมูลเทคนิคสินค้า ติดต่อคุณสุวัฒน์ 081 455 3820

แผนที่บริษัทและตัวแทนจำหน่าย

Shopee

EG official Shop

Lazada

EG official Shop

Chat with us

on FB Messenger