Loading...

เครื่องยกกระจกไฟฟ้าK-STAR KSAF-02 Basic Lifter

เครื่องยกกระจกไฟฟ้าK-STAR KSAF-02

4 pass, capacity 320 kg./Manual rotation 90 dg. L/R Minimum glass size 1100× 950 mm. Power supply:220v.1P.50Hz.

มีจำนวน 4 หัว สามารถยกกระจกได้ที่น้ำหนักไม่เกิน 320 kg. หมุนซ้าย/ ขวา ได้90 องศา

ใช้ไฟฟ้า220v. 1P.50Hz

เหมาะสำหรับเครื่องเจียแนวตั้ง เครื่องผลิตอืนซูเลท งานติดตั้งโครงการ พร้อมสวิทซ์ปิดเปิดแถวบน

฿148,000.00